//

El foment de la lectura és el conjunt d’activitats, jocs i estratègies que faciliten el contacte dels alumnes amb els llibres i que permeten,  a través del plaer de la lectura, la creació i la consolidació d´un hàbit lector necessari per a la formació integral de les persones.

Fomentar la lectura forma part de les obligacions professionals de tot el professorat, que té la responsabilitat d´educar,  amb independència del nivell, cicle o matèria que s’impartisca o del departament a què es pertanya.

El present pla de foment de la lectura unifica estratègies, optimitza recursos i sistematitza accions per a obtenir resultats més satisfactoris entre l’alumnat del centre, augmentant els índexs lectors, afavorixen la comprensió lectora i impliquen l’aprenentatge de les competències bàsiques:

 1. La comunicació lingüística,
 2. El tractament de la informació i la competència digital,
 3. La competència cultural i artística,
 4. La competència per a aprendre a aprendre.

  El foment de la lectura és el conjunt d’activitats, jocs i estratègies que faciliten el contacte dels alumnes amb els llibres i que permeten,  a través del plaer de la lectura, la creació i la consolidació d´un hàbit lector necessari per a la formació integral de les persones.

  Fomentar la lectura forma part de les obligacions professionals de tot el professorat, que té la responsabilitat d´educar,  amb independència del nivell, cicle o matèria que s’impartisca o del departament a què es pertanya.

  El present pla de foment de la lectura unifica estratègies, optimitza recursos i sistematitza accions per a obtenir resultats més satisfactoris entre l’alumnat del centre, augmentant els índexs lectors, afavorixen la comprensió lectora i impliquen l’aprenentatge de les competències bàsiques:

  1. La comunicació lingüística,
  2. El tractament de la informació i la competència digital,
  3. La competència cultural i artística,
  4. La competència per a aprendre a aprendre.